Hoge spaarrente

Een hoge spaarrente is natuurlijk een van de belangrijke eigenschappen waar een spaarrekening aan moet voldoen. Helaas groeit de rente bij een reguliere spaarrekening niet tot in de hemel en kan er beter op zoek worden gegaan naar alternatieve spaarmogelijkheden met een beter rendement. Een hoge spaarrente kan bijvoorbeeld worden verkregen door te kiezen voor een spaardeposito. Dat is een spaarvorm die over een vaste looptijd beschikt en een vaste hoge spaarrente kent. Een andere vorm van sparen met de hoogste rente is een klimspaardeposito, waarbij de rente elk jaar zal stijgen (klimrente). Beide vormen van een dergelijk deposito bieden een hoge spaarrente, maar het mag duidelijk zijn dat een klimspaardeposito veelal de hoogste rente kent.

Hoogste rente
De hoogste rente op een klimspaardeposito kan worden verkregen door spaarrentes te vergelijken. Ook kan er bij de keuze voor een klimspaardeposito rekening worden gehouden met de looptijd. De looptijd van een klimspaardeposito met hoge spaarrente is veelal gelegen tussen de één en de vijf jaar. Om van het klimaspect te kunnen profiteren, kan het aantrekkelijk zijn om voor de langste looptijd van vijf te kiezen. Indien er voor een looptijd van twee jaar wordt gekozen, zal er namelijk minder van de hoogste rente geprofiteerd kunnen worden.

Er wordt bij een klimspaardeposito de mogelijkheid geboden om na het eerste jaar het spaartegoed vrij op te nemen. In dat geval geldt ook dat er natuurlijk niet meer van de hoogste rente geprofiteerd kan worden. De hoge spaarrente wordt bij een klimspaardeposito berekend over de hele spaarjaren en naar keuze wordt de rente jaarlijks bijgeschreven op de privérekening of op bijgestort op het klimspaardeposito. Bij het voortijdig uitstappen door bijvoorbeeld het gehele spaartegoed na 2,5 jaar op te nemen, wordt er alleen rente verkregen over de eerste twee spaarjaren. Bij het uitstappen na drie jaar wordt de hoge spaarrente wel ontvangen over drie jaren.