Klimspaardeposito

Een klimspaardeposito biedt mogelijkheden om elk jaar van een hogere rente te profiteren. Elk jaar dat het geld vaststaat op een klimspaardeposito rekening, zal er namelijk een hoger rentepercentage van toepassing zijn. De rentepercentages worden vooraf bekendgemaakt en gelden voor de hele looptijd van het klimspaardeposito. De looptijd van een dergelijk deposito bedraagt veel een periode tussen de één jaar en vijf jaar. Het is wellicht overbodig om te melden dat een deposito met een langere looptijd een hogere spaarrente zal opleveren.

Hoogste rente met klimspaardeposito
Bij een gewoon deposito is er ook al sprake van een hoge spaarrente in vergelijking met een reguliere spaarrekening. Voor een klimspaardeposito geldt dat er sprake is van de hoogste rente bij de langste looptijd, omdat er simpelweg elk jaar geprofiteerd kan worden van een stijgende rente. De deposito rente zal de rente gedurende de hele looptijd vaststaan, maar bij een klimspaardeposito zal de rente gedurende de looptijd stijgen, waarbij vooraf overigens wel bekend is wat de hoogste rente zal zijn. Het is bij een klimspaardeposito mogelijk om na één jaar kosteloos geld op te nemen. Dat betekent dus dat als er na een jaar geld wordt opgenomen van het klimspaardeposito rekening er geen boete in rekening wordt gebracht.Gedurende het eerste jaar is het niet mogelijk om zonder meer geld op te nemen, maar daarop gelden wel een aantal uitzonderingen, zoals bij de aankoop van een eigen woning, die als hoofdverblijf gaat dienen of bij het overlijden van de rekeninghouder. In de laatste situatie geldt veelal de regel dat het spaartegoed opgenomen kan worden binnen een jaar na het overlijden. Als afsluiting de voordelen en kenmerken van een klimspaardeposito rekening op een rij:
  • Klimmende rente (klimrente)
  • Hoogste rente bij looptijd van vijf jaar
  • Na het eerste jaar kosteloos opneembaar
  • Jaarlijkse rente kan opgenomen worden
  • Minimale inleg van vijfduizend euro