Rente berekenen

Bij een Klimspaardeposito zijn de rentepercentages voor de periode van vijf jaar vooraf bekend. Op dit moment zijn dat de volgende percentages:

Rentepercentages van 2,5% in jaar 1, 3% in jaar 2, 3,25% in jaar 3, 3,75% in jaar 4 en 5% in jaar 5. De aanbieder kan op elk gewenst moment de rentepercentages aanpassen, echter zodra de overeenkomst is ingegaan liggen de percentages vast voor het afgesloten deposito.

De minimum inleg is Euro 5.000,00.

Wanneer we ervan uitgaan dat de jaarlijks ontvangen rente blijft staan op het deposito (kapitaliseren van de rente), kunnen we vooraf de rente berekenen en komen op eeneindkapitaal van Euro 5.937,00 na vijf jaar.

Rente

De rente van het Klimspaardeposito wordt over hele spaarjaren berekend en aan het eind van elk jaar bijgeschreven. De klant ontvangt alleen rente over de volle spaarjaren. Als men na drie jaar uitstapt, ontvangt u de rente over deze jaren. Bij het afsluiten van uw KlimSpaardeposito kunt u er voor kiezen om de spaarrente te laten kapitaliseren. Dat betekent dat de rente jaarlijks bij het deposito wordt bijgeschreven en er zodoende sprake is van rente over rente.

Let op: doordat er sprake is van rente over volle spaarjaren, is het extreem ongunstig om vlak voor het verstrijken van een rentejaar een bedrag op te nemen.

De opbrengst van € 5.000,00 storten op een klimspaardeposito kan nu eenvoudig worden vergeleken met andere spaarvormen.