Deposito rente

Met een deposito is het mogelijk om spaargeld gedurende een lange periode vast te zetten met als voordeel dat er van een hoge deposito rente geprofiteerd kan worden. Bij een deposito worden de rente en de looptijd vooraf vastgesteld. Als er sprake is van deposito met een looptijd, die minimaal een jaar duurt, wordt er veelal gesproken over een spaardeposito en bij looptijden van minder dan een jaar komt de term termijndeposito om de hoek kijken. Overigens zijn er nog meer vormen van een deposito, zoals een klimspaardeposito, waarbij gerekend kan worden op een hoge spaarrente.
Hoogste rente bij klimspaardeposito
Spaarrentes vergelijken is één van de mogelijkheden om de hoogste rente bij een klimspaardeposito te kunnen verkrijgen. Een van de opvallende eigenschappen van een klimspaardeposito is dat er sprake is van een stijgende deposito rente. Dit in tegenstelling tot de deposito rente, die op een gewone spaardeposito verkregen wordt en de gehele looptijd gelijk blijft.

Het voordeel is dus dat er van de hoogste rente geprofiteerd kan worden, maar naast de hoge deposito rente, zijn er nog meer voordelen verbonden aan een klimspaardeposito. Het is namelijk mogelijk om na de looptijd van het eerste jaar geld op te nemen zonder dat daarvoor een boete wordt opgelegd of andere kosten voor in rekening worden gebracht. Het spaartegoed is dus vrij opneembaar na een haar.

Verder is het mogelijk om de deposito rente jaarlijks op te nemen of er voor te kiezen om het bij te storten. De jaarlijkse hoge spaarrente zal bovendien elk jaar weer stijgen tot het einde van de looptijd is bereikt. Om van een klimmende deposito rente gebruik te kunnen maken op een klimspaardeposito rekening, is wel nodig om minimaal vijfduizend euro in te leggen. Vooraf is in elk geval duidelijk met welke hoge spaarrente het spaartegoed verder kan groeien.